Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7219 e842 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
7112 ddcc
Reposted fromtudu tudu viairmelin irmelin
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
4387 3bb9
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viairmelin irmelin
0668 8ef4
Reposted bystellaerransmy-life-my-choicesOnce-Upon-a-Dreamzamknioczy
znam prawdę, ale nie chcę przestać wierzyć.
— Pih-Nigdy już nie wróci
Reposted fromsonriente sonriente viazyciepopolsku zyciepopolsku
nie myśl co będzie jutro, bo pęknie Ci serce
— Sokół i Marysia Starosta
Powiedz mi, czego dokładnie chcesz, a ja szczegółowo wytłumaczę ci, dlaczego tego nie dostaniesz.
— GTA V czyli całe życie w jednym cytacie
Reposted fromdilemma dilemma viazyciepopolsku zyciepopolsku
1108 13d7
Reposted bythtwins4everkhabarakhOnce-Upon-a-Dreamzamknioczy
1103 ed8e
Reposted byIMSrbAmayushiorangeugarteneonlilithdarthsadicvioletlyzamknioczy
9768 9a06
Reposted byigrubzamknioczy
9449 5d1e 500
Reposted byzamknioczy zamknioczy
Mógłbym przysiąc,że słyszałem jak szepczesz ,że jesteś moja.
— The Fray - Be The One
Reposted fromNataly Nataly viaarrives arrives
4710 671b
Reposted fromadriannak adriannak viaMigotliwa Migotliwa
8765 29c7 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
Reposted fromMoonTide MoonTide viaMigotliwa Migotliwa
Nie umiem, nienawidze się rozstawać. Z nikim, z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki
Reposted fromtopbeauty topbeauty viaMigotliwa Migotliwa
3651 69ef
Reposted fromkarahippie karahippie viakondeusz kondeusz
8516 9580
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...